Световна конспирация


“СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ” РЕАЛНОСТ ЛИ Е ?

Вече много години въпросът наистина ли съществува световна конспирация стои открит. Натрупано е огромно количество литература в която подробно е защитена и аргументирана както тезата за нейното съществуване така и антитезата за не съществуване

Най-сериозни са трудовете на нашият земляк Никола Николов и колектив на авторите от еврейски произход Майкъл Бейджънт, Ричард Лий и Хенри Линкълн. Но над всичко по своята значимост стоят тайните протоколи на сионските мъдреци, които са едновременно и философия, и програма, и план за действие.

Ние ще ограничим своето изследване само до въпроса наистина ли съществува световна конспирация, без да третираме въпроса за идеолога и организатора на тази конспирация. Така изследването ни ще бъде значително облекчено. Ако успеем да докажем, че тайните протоколи са автентични документи, то това доказателство е достатъчно, за да отговорим утвърдително за съществуването на световна конспирация. И в двете издания на тайните протоколи, които излагам на Вашето внимание има достатъчно утвърждаващи доказателства. Ще посоча само някои от тях:

“През 1933г. в Швейцария почнали да се разпространяват “Протоколите на сионските мъдреци”. Юдеите автоматично реагират, повдигат страшен шум в световния печат и завеждат дело срещу разпространителите. Делото се гледа в 1935 г. в гр. Берн. Мировият съд е председателствуван от юдеина-съдия Валтер Майер. В резултат – разпространителите се признават за виновни, налагат им се огромни парични глоби и се забранява печатането и продажбата на протоколите…. Осъдените апелират делото и в 1937г. на 1.ноември Бернският апелативен съд издава решение, с което отменява решението на юдеина-съдия Майер и разрешава печатането и разпространението на протоколите. Като се има в предвид силата на юдейството в това време, и че този процес се води именно в Швейцария, коментарите са излишни, за да се разбере колко силни са били доказателствата за автентичността на протоколите”.

Из предговора към “Протоколите на сионските мъдреци”

“През януари 1917г. Нилус подготвя второто издание, което е подредено, подкрепено документално и предадено за публикуване лично от него. Преди обаче то да излезе от печат през март 1917г. , при идването си на власт Керенски нарежда всичко с автор Нилус да бъде унищожено. През 1924г. професорът бива арестуван от ЧК в Киев, репресиран и съден. Съдът, чийто председател бил евреин излиза със следното обвинение: “Нанасяне на неизмерима вреда на еврейството с публикуването на протоколите”. Освободен за няколко месеца, той отново бива арестуван от ГПУ за около 2 години и изпратен на заточение във Владимирска област, където умира на 13.януари1929г.”

Никола Николов – “Тайните протоколи”

Интересно доказателство за прилагането на протоколите на практика като програма за действие дава Никола Николов с посочената от него карта, за движението на символичната змия на юдеите в Европа:

Първи етап – 429г. пр. Хр. В Гърция по времето на Перикъл

Втори етап – В Рим по времето на Август

Трети етап – 1552г. Мадрид по времето на Карл Велики.

Четвърти етап – В Париж около 1790г. по времето на

Людовик XVI – френската “велика” буржоазна революция

Пети етап – Лондон-1814г.
Шести етап – Берлин-1871г.
Седми етап – Петербург-1881г.
Осми етап – Москва, Киев, Одеса
Неизвестни етапи –
Предпоследен етап – Константинопол
Последен етап – Ерусалим

Особено задълбочено и аргументирано изследване за автентичността на протоколите намираме при авторите на“Светата кръв и свещеният граал”. Според тях Протоколите на проф. Сергей Нилус са подправени лично от него, но всъщност автентичният им вариант е дело на “Братството на монасите от Сион”, което няма нищо общо с еврейството. Според авторите това братство възниква в началото на единадесети век от н.е. но то е в пряка връзка с династията на Меровингите, която от своя страна има пряко отношение към съдбата на наследниците на Христос. Проучванията на авторския колектив води до извода, че Христос не е умрял на кръста, че той не е бог а месия, че негова жена е Мария Магдалина, че той не е възкръснал. След неговата“смърт”неговите деца и жена му са били докарани от финикийски кораб в Марсилия. Така авторите достигат до извода, че свещената кръв това са наследниците на Христос и свещеният граал е утробата на Мария Магдалина, родила тези наследници, от които произлиза династията на Меровингите. Както посочват авторите в днешно време един от наследниците на меровингите е Ален Поер, изпълнявал временно функцията президент на Франция от 28 ІV до 19 VІ 1969г.и от 2 ІV до 27 V 1974г. Ще цитирам дословно изводите на авторския колектив:

“След дълги и систематични проучвания за “Протоколите на старейшините от Сион” стигнахме до следните изводи:

Съществува оригинален текст, върху който се основава печатният вариант на “Протоколите”. Той не е фалшификат и е безспорно автентичен. Няма обаче нищо общо с юдаизма и с някаква международна еврейска конспирация. Писан е по-скоро в масонска ложа или в свързано с масоните тайно общество, в чието име присъства думата “Сион”.

Не е задължително оригиналната творба, върху която се основава печатният вариант на “Протоколите”да е била бунтарска или предизвикателна като език. Твърде възможно е обаче да е включвала програма за превземане на властта, за внедряване на масони в управлението, за контрол над обществените инстанции. Подобна програма напълно се покрива с представите ни за дейността на тайните общества през Ренесанса, както и на обществото “Светото тайнство на Андрея и Ноадие”.

Оригиналният текст, върху който се основава печатният вариант на “Протоколите”, е попаднал в ръцете на Сергей Нилос. В началото той няма намерение да хвърля сянка върху юдаизма. Обратно , занася го на царя, за да дискредитира езотериците около него – хората на Папюс, Мосю Филип и други, членуващи във въпросното тайно общество. Преди да отиде при Николай обаче,Нилус сигурно е “редактирал”текста и го е направил по-жлъчен и по-бунтарски. След като царя го изгонва, Нилус публикува в печата“Протоколите” в редактирания от него вариант. С това обаче не постига своята първоначална цел: да компрометира Папюс и мосю Филип. Затова пък успява в друго – разпалва антисемитизма. Макар стрелите му да са насочени към Папюс и мосю Филип, Нилус мрази и евреите.

С други думи, публикуваният вариант на “Протоколите” не е пълен фалшификат, а по-скоро сериозно редактиран текст.

Въпреки поправките се забелязват и следи от оригиналния вариант – както в палимпсет, или в някои пасажи от Библията. Тези откъслеци – за някакъв цар, папа, световна църква и Сион – явно не са значели нищо за Нилус. Той определено не си ги е измислил сам. Ала тъй като е бил прост човек, ако ги е имало вече в текста, не е виждал причина да ги махне. Макар и несъвместими с юдаизма, тези пасажи определено имат връзка с тайните общества. Както научихме по-късно, те са били – и все още са – от огромно значение за Братството на Сион”.

Това което ние можем да констатираме от изнесената информация е следното:

Всички информационни източници не отричат “Протоколите” в техния не редактиран вариант.

По отношение участието на евреите в съставянето на “Протоколите” са застъпени две диаметрално противоположни тези, и двете са достатъчно добре обосновани.

Изводите на тримата съавтори в “Светата кръв и свещения граал” са придружени с много предположения и условности, което ги прави в известна степен манипулативни, тъй като предизвикват подозрение, че авторите умишлено водят читателя към собствени но предварително програмирани заключения.

Съмнително е твърдението, че проф. Сергей Нилус е бил прост човек.

“Братството на Си o н” е свързано с еврейството чрез династията на Меровингите и Христос който е от коляното на еврейския цар Давид, както е отбелязано в Библията. Това е причината “Братството на Сион” да е предполагаемия наследник на огромното съкровище конфискувано от храма в Ерусалим по времето на император Тит, което означава, че “Братството на Сион” е директно свързано като част от еврейството.

Необходимо е да се проучи какви са сега връзките между “Братството на Сион” и световния елит осъществяваш програмата за нов световен ред.

Изводите които можем да направим са следните:

”Световната конспирация” е реален факт, тъй като “Тайните протоколи” са базирани на автентична първична база.

Все още не може да се определи кръгът от хора, които изповядват и реализират идеите на“Протоколите”.

Еврейския народ като цяло не може да бъде обвинен като създател и носител на идеите на“Протоколите”.

Не е изяснено какво отношение към “Протоколите” има елита на еврейството.

 

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s