Електронните имплантанти


Източник: Проект „Феникс“
Д-р Ал Овърхолд, цитати от “THE CALIFORNIA SUN
от Хърб Дорси, февруари 1997г.
Д-р Хосе Делгадо  е назначен от CIA /ЦРУ/ да експериментира с миниатюрен електронен имплантат. В реч, записана на 24.02.1974 г. издание на CONGRESSIONAL RECORD № 26 vol. 118, д-р Делгадо заявява:
“Ние се нуждаем от програма за психическа хирургия, за осъществяване на политически контрол върху обществото.”Целта е: Контрол върху ума постигнат по физически път. Всеки, който се отклонява от установените норми, може да бъде коригиран с подобни хирургически средства.“Индивидите могат да мислят, че най-важната цел и реалност представлява собственото им съществуване, но това е само тяхната лична гледна точка. Няма историческа перспектива в този начин на мислене. Човекът няма правото да развива сам своя ум. Този вид на либерална ориентация има широк отзвук. Ние трябва по електронен път да контролираме мозъка. Ще дойде ден, когато армиите и генералите ще бъдат контролирани чрез електрическо стимулиране на мозъка.”Традиционно мислещите биха могли да смятат, че това звучи като фантастика, но информацията от месец май, 17, 1965 г. издание, притурка към НюЙорк Таймс, гласи че д-р Делгадо последователно с успех осъществява връзка на електронния имплантат към двигателната нервна система на бик и може да управлява действията на бика чрез радиоконтрол. В друг свой доклад д-р Делгадо заявява, че хирургически е имплантирал котка с електронен имплантат, който предава всичко онова, което котката вижда и чува, върху поставен наблизо в обсег телевизионен монитор. Кой би могъл да допусне, че котката се явява един вид устройство за следене и наблюдение?Съобразно бурните темпове на развитие на технологиите, електронните имплантати излязоха на дневен ред през 60 – те години.Някои електронни имплантати са по-малки от оризово зърно и могат да бъдат инжектирани кожно с игла. Съществуващият закон допуска изгубените домашни любимци да могат да бъдат инжектирани с подобен телеметричен имплантат преди да бъдат свободно разхождани . Тези телеметрични имплантати са елктромагнетично свързани към GPS (глобално позициониран сателит), система, която функционира така,че ако домашният любимец бъде изгубен, той би могъл да бъде засечен посредствомGPS монитора. Подобни имплантати могат да бъдат поставени и в току що родени деца в различни болници. Оправданието пред техните родители би могло да бъде, че децата могат лесно да бъдат открити, ако те някога бъдат загубени.Роналд Кейн, вицепрезидент на CUBIC Corp., главен производител на имплантирани чипове, докато наблюдава ефикасността на тяхното имплантиране, заявява:” Ако имахме широко разгърната магистрала, ние бихме могли да имплантираме чипа зад ухото на детето още в след родилния период.”По подобен начин могат да бъдат имплантирани телеметрични чипове върху стадата поради пустинните бури и така би могло да се знае постоянно тяхното местонахождение и така да се спестяват средства от т.нар. спасителни операции.IBM 2020 Невро ИмплантНо все пак, с оглед на ранните разработки на д-р Делгадо по поръчка на CIA /ЦРУ/ би могло да се зададе въпрос за какво друго може да се използват електронните имплантати. Отделна представа можем да придобием, когато изследваме някои извлечения от поверителните доклади получени през октомври,1995 г.: ”Интелигентната връзка”, Секция за сигурност на IBM 1200 Progress Way, Armong, New York 11204“Поверително, ограничено разпространение само, 9 степен на комуникация, 2020 Неврочип имплантат…”Федералните служби все още не позволяват да се тества имплантата върху затворници, но ние все пак направихме първоначални тестове на нашия продукт. Бе постигнат значителен успех при прилагането им в частни санаториуми за имплантат-технологии… В Калифорния няколко затворника бяха разпознати като членове на групата за сигурност, EME, или т. нар. Мексиканска мафия.Те били вербувани към здравните служби, намиращи се в залива Пеликан.Процедурата по поставянето на имплантата трае около 60-90 мин., в зависимост от опитността на техническото лице. Ние наблюдавахме екип, който свеждаше това време до по-малко от 60% от посоченото. Резултатите от имплантираните 8 затворника биха могли да се обобщят: имплантатите служат като система за осъществяване на мониторинг върху групи от хора, чиято активност може да застраши обществото. Универсалната страна на ефекта получен в проведените 8 теста, показва, че когато имплантатът е поставен при честота 116 MH, субектите изпадат в летаргия и спят по 18-20 часа на ден. Субектите отказват рекреационен период от 14 дни в продължение на това тестуване със 116 MH.“Всеки субект е наблюдаван от аспекта на неговата агресивна активност по време на тестувания период.Всеки субект няма познания за имплантата по време на тествания период и всеки имплантат се поставя под формата на медицинско лечение. Службите за сигурност сега знаят няколко начина, при които с помощта на EME се извършва пренасяне на дрога по нелегален път, както и оръжия. В Масачузетс вече са навлезли в използването на “невро чип имплантати” за нуждите по отстраняване на похитители, обезпокояващи обществото.
Микрочипът – от интелигентната карта към електронния имплантУдобство, сигурност и просперитет или опит за осъществяване на тотален контрол
Големият Брат поставя под вашата кожа Последен модел ID значка Предавател имплантиран в човека Разкриваем, /детектируем/ чрез GPS сателити От Джули Фостър copyright: 2000 год. WorldNetDaily.com Нова „имплант“ технология, текушо използвана за откриване на домашни любимци беше адаптирана за използванe при човека, позволяваща имплантираният носител да излъчва придвижващия се светлинен сигнал, притежаващ телесните жизнени функции, контролира /държи под наблюдение/ и в същото време потвърждава идентичността при извършването на електронна търговия – трансакции.
Приложни Дигитални Решения“ Applied Digital Solutions /ADS/ – провайдер от електронния бизнес на осигуряващите бизнес решения – придоби правото на патент над миниатюрния дигитален предавател /трансмитер/, наречен засега „Дигитален Ангел“. Компанията планира да пусне на пазара устройството за различни нужди, включително като свидетел-доказателство за идентифициране и усилване на електронната бизнес сигурност.

Дигиталният Ангел-R изпраща и получава данни, може да бъде продължително следен и държан под контрола на глобално позиционирана сателитна технология. Когато имплантът вътре в тялото, тоест когато устройството започне да се изчерпва, тогава електромеханично чрез движенията на мускулите, може да бъде активиран чрез „носителя“ или чрез външния мониторинг.
„Ние вярваме в неговия потенциал за подобряване сигурността на индивидуалния електронен бизнес и повдигане качеството на живот за милиони потребители, който потенциал смятаме, че е виртуално безграничен.“- заяви президентът на Приложни Дигитални Решения /ADS/ и главен изпълнителен директор Ричард Съливан.
„Въпреки, че се намираме в период на предварително усъвършенстване, ние очакваме скоро да достигнем до масово приложение в много различни области, от т.нар. медицински мониторинг, до приложение в съдебната система. При това, прицелвайки се в сърцевината на електронния бизнес, върху бизнес арената, планираме да положим нашите основни усилия в изграждане сигурността на електронната търговия.“
Д-р Питър Зоу, главен научен експерт за развитието на имплантите и президент на DigitalAngel.net,Inc, филиал на ADS, заяви пред „Уърлднет дейли“, че устройството може да изпрати сигнал от човека, който се явява носител на „Дигиталния Ангел“ към кой да е друг компютър или електронен търговец с който се осъществява бизнес, и това е възможно за да се проверява съответната идентичност.
„В бъдеще – твърди Зоу, компютрите могат да бъдат програмирани така, че без този идентификатор въобще да не могат да работят.“
Както предварително бе изнесено като информация, „юзер проверяващите устройства“ изискващи живо докосване от човешко пръст като вид сканиране, вече се продават на компютърния пазар. „Дигиталният Ангел“ притежаващ подобна биометрична технология е една гигантска стъпка напред в съединяването на човека и машината.
Но електронната търговия е само едно от полетата на приложение на Дигиталния Ангел. Патентът на това устройство го описва като „спасителен пояс – излъчвател на постоянен сигнал“ за похитени деца и изчезнали хора.
Според д-р Зоу, имплантът ще спести много пари чрез намаляване на изразходваните средства в спасителни операции за планински катерачи, скиори.
Системата на правосъдието може да използва импланта за да държи под контрол криминално проявени хора в домашен арест, както и като намалява времето за оказване на помощ чрез непосредствено поставяне на индивидите в състояние на дистрес.
Устройството има също така качеството да следи и показва сърдечния ритъм, кръвното налягане и други жизнени функции на тялото.
„Вашият доктор ще може да знае вашия проблем, преди самите вас – заяви Зоу. По този начин т.нар. рискови пациенти ще могат да бъдат спокойни, като не се измъчват от мисълта, какво ще стане ако помощта не дойде.“
Действително, това качество „мир в ума“ се явява главно качество на „Дигиталния Ангел“.
В идеалния случай, патентът носи спокойствие, устройството подобрява качеството на живот на тези, които го използват, както и на техните семейства.
Стигайки до опасността от отвличане и похищения, патентът ни заявява, че е много удобен в случаите, когато става въпрос за възрастни хора с риск произлизащ от политическия и икономически им статут. Както и за деца, които също са изложени на риск да бъдат отвлечени, това устройство се явява чудесно за всекидневния живот.
Предвидено е усвояване на патента през декември.
Ние получаваме запитвания всекидневно от цял свят точно за този продукт – твърди Зоу, споменавайки, че в Южна Америка, Мексико и Испания има мостри от него.
Един от събиращите сведения, департамента на САЩ по отбраната може да сключи контракт според Зоу.

Американските войници се нуждаят от този имплант, за да може тяхното местонахождение и условия на физическо здравепостоянно да бъдат следени.

Илюстрация на приложение на Дигиталния Ангел от Дигиталния Ангел уеб сайт.

Сега все още, не съществува централен „Дигитален Ангел“ – веб сайт, нещо което би направило лесно осъществимо мониторинга. Така например, ако една медицинска група реши да постави „Дигиталния Ангел“ върху своите пациенти, тази група би трябвало да инсталира своя собствена мониторинг станция, чрез която да се извършва проверката на потребителя.

Подобно на тях, военните използващи импланта също ще искат да поддържат своя собствена мониторинг станция от гледна точка на целите на сигурността.
Но, за някои критици, използването на импланта от военни, не би трябвало да бъде поставено на първо място в топ листата на потребителите на новата технология.
ADS са получили оплаквания от страна на християни и други някои, които вярват, че имплантът ще бъде изпълнението на библейското пророчество.
Книга на Откровението заявява, че хората ще бъдат карани да поставят Знака на звяра върху своята дясна ръка или в междувеждието. „Никой не ще може да купува и продава, освен тези, които са поставили знака.“ – Откровение на Йоан, 13 и 16-17
В засилващата се ситуация на безкасови плащания, при което проверката на идентичността е основна за финансовите трансакции, някои християни считат „Дигиталния Ангел“ и прилагането на електронна търговия, като форма на използване на библейското число на звяра.

Но Зоу отхвърля подобни допускания за импланта като заявява:
Аз също съм християнин, но не мисля, че подобни аргументи са изпълнени със смисъл. Целта на устройството е да спасява вашия живот и да подобрява качеството на живот. Това няма връзка с Библията. Това са просто две различни тълкувания на Библията. Моята интерпретация е, „нещо да се подобри – качеството на живот е също от Бога. Библията казва: „Аз съм Бог на живите.“ Ние не просто живеем, ние можем да живеем добре.“

Съливан, който също отговаря на религиозните аргументи относно новия продукт, заяви пред „Уърлднетдейли“, че никой не ще бъде насилван да носи „Дигиталния Ангел“.

„Ние живеем в свободно общество, където всичко става доброволно“, заявява той. Съобразно Хартата за правата на човека, индивидите могат да избират като не възприемат предимствата на технологията.
Зоу добави към християнските забележки за медицината аргументи като спасяването на човешки живот, подобряване качеството на живот.
„Няколко години назад, мнозина се съпротивляваха, и тогава можеше да има съпротива, но сега повече едва ли- продължи той. -Хората станаха вече отворени към възприемането на имплантите.
Нов век, нови насоки.“

Зоу сравнява „Дигиталния Ангел“ с пийсмейкърите, които регулират сърдечния ритъм на потребителя им. Пийсмейкърите отначало изглеждали в използването като нещо странно, но сега те вече се явяват част от ежедневието. С „Дигиталния Ангел“ ще се получи същото., добавя той.

Ваксините са още едно добро сравнение – добави ученият експерт. И те също така спасяват живота.
Когато са открили ваксината, някои хора били против нея. Но сега, ние съвсем вече не мислим по този начин.
Зоу смята, че Дигиталният Ангел ще стане преобладаващ като ваксината.
След около 15 години, това ще бъде нon : underline; „>Бележка от Издателя!
Рубриката „Шокиращо“ посочва отделни факти от действителността, без коментар, с надеждата, че методите на действие, които се използват от т.нар. „майстори“, са толкова прозрачни, че стават видими от пръв поглед и един внимателен анализ.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s