Сравнителен анализ-Нацизъм- Ню Ейдж


Сравнителен анализ между вярванията и убежденията на нацизма и тези на Новия Световен ред, респ. Ню Ейдж движението За да се разбере защо всекидневното приближаване към новия Световен ред удивително напомня на ситуацията при Хитлер, вие би трябвало първо да узнаете колко сходни се явяват Хитлеровите окултни духовни вярвания и убеждения с днешните от т.нар. Ню-Ейдж движение, което също претендира да бъде духовно. Подгответе се, защото ще бъдете шокирани! Ние сме изправени пред същия Нов Световен Ред понастоящем, като този от времето на Хитлер.

В Америка се забелязва едно възстановяване на нацизма днес, което звучи шокиращо, както и почти не е за вярване. Но, ние не бихме се изненадали поради две причини: Първата, както вече бе отбелязано в радиопредаването, Америка подмени част от традиционните християнски ценности, като ги замести със сатанински. /Ако не бяхте прочели програмата не бихте повярвали./ Втората причина, поради която не бихме се изненадали, това е, че милиони американци днес прегръщат системата от вярвания и убеждения на Ню-Ейдж движението, като активно го практикуват като че е някаква религия.
Ние изследвахме част от вярванията и убежденията на Ню-Ейдж и открихме, че те си схождат с вярванията и убежденията на Нацистката доктрина.

Нека разгледаме общото в полето на вярванията и убежденията между Нацизма и Ню-Ейдж движението, едно движение, което работи за укрепването на Новия Световен ред.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
НАЦИЗЪМ – НЮ-ЕЙДЖ
Нацизъм/Издънка от окултни практики и учения – /Ню Ейдж/Основано върху окултни практики и учения. Проповядва доктрина на арийство и арийска чистота, както и схващането, че Новата епоха ще доведе до арийска разновидност – „господарска раса“ – Набляга върху арийството и арийската чистота. Хитлер е посветен в окултни практики, йога, тибетски учения – Според Ню-Ейдж, Христос ще бъде с специална посвета от Седма степен. Вярва в закона на Карма и прераждането – Вярва в Закона на Карма и прераждането. Вярва в еволюцията към по-висш вид чрез нова форма на съзнание, постигнато чрез разни духовни дисциплини – Вярва в еволюцията към по-високи видове чрез духовни дисциплини и развитие на съзнанието. Търси да положи основата на Новия Световен Ред в който Арийската раса ще поеме контрол – Търси да създаде база за Новия Световен ред, като подчертава духовното арийство. Нацизмът е враждебно настроен към ортодоксалното християнство, опитва се да замени кръста със свастика – Ню-Ейдж движението е резервирано към фундаменталното християнство, замяна на кръста с дъга Нацистите въвеждат програма разрешаваща убийството на деца с дефекти и ментални отклонения – Ню-Ейдж защитава законодателство за право на евтаназия, медицински практики на евтаназия Нацизмът използва някои изрази за да прикрие убийството на евреи – Ню-Ейдж използва израза „очистителни действия“спрямо тези, които според него не бива да замърсяват Новата Епоха. Нацистите вярват в магическите свойства на кристалите и кварца – Ню-Ейдж вярва в магическата сила на кристала Нацистите вярват в силата на въображението, което може да създаде реалност по-силна от тази на света на чувствата – Ню Ейдж вярватв силата на мисълта, която може да създаде реалност. Нацизмът вярва, че човек е мост между земното съществуване и по-високите планове – Ню-Ейдж вярва, че дъгата е мост между тукашното съществуване и по-високите планове. Нацизмът вярва в еволюцията, в това че човек носи отговорност за своята еволюция -Ню-Ейдж вярва в еволюцията, в това, че човек може да повлияе на собствената си еволюция, планове за създаване на нов, по-високо еволюирал човек, генетично инженерство. Нацизмът вярва в силата на свещеният Граал – Ню-Ейдж вярва в Граала, като тайните на Космоса и неговите тайни са преплетени. Митът за Граала тук се слива с търсенето на горната част на пирамидата, „кепстоуна“, който завършва окончателно нейното изграждане. Нацизмът набляга на поддържане чистотата на арийската кръв – Ню- Ейдж поставя акцента върху арийската съзнателност Вагнер превръща еврейския Исус в арийския Исус, вярвайки, че кръвта на Спасителя се пролива главно за арийските народи – Ню Ейдж превръща Исус в един обикновен „просветлен“ Учител, който е преминал пълния цикъл на просветление. Нацизмът смята християнското добро за зло и християнското зло за добро по подобие на философията на Ницше – Ню-Ейдж размива понятията и говори, че в един момент злото се превръща в добро – „Злото е нееволюирало добро“ Нацизмът смята, че пътят на достигане на високо съзнание е многостепенен, чрез духовно пробуждане – Ню-Ейдж смяна, че истината е в осем степенната пътека на Просветление. Символ на най-високото стъпало в това израстване е орелът – Ню Ейдж приема за такова стъпало символа на птицата феникс. Нейното появяване из пепелищата, новото начало, новата птица феникс, митът за новото раждане. Нацистите вярват в третото око, т.нар. пинеална жлеза, използват дроги за нейното стимулиране, за достигане до трансцедентално съзнание – Ню-Ейдж приема Третото Око и развитието на психически способности. Нацизмът вярва в Акашовите записи – Ню-Ейдж вярва в Акаша, като смята, че Акашовите записи са медиум, до който всяка една осъзната душа може да има достъп. Нацистите са запознати с Тайната доктрина на Блаватска. Използват някои от твърденията вътре за да подготвят нацисткия холокост. – Ню-Ейдж също се облягат на принципите заложени в Тайната доктрина. Нацизмът още през 1919 год започва да работи по подготовката на физическо тяло за Антихриста-Дитрих Екхарт среща Хитлер през тази година. – Ню-Ейдж е представен по този въпрос от Алис Бейли, която пише „Цикъл от 14 години може да отбележи времето на появата на нашия Господ: 1919 + 14 = 1933 Алис Бейли се проявява като един от значителните работници на Ню-Ейдж движението. Нейните книги трасират възлизането на Новия Световен Ред. Нацизмът вярва в Бялата магия и Черната магия, като смята, че всеки избира по коя пътека да тръгне. – Ню-Ейдж вярва в силата на Бялата магия насочена срещу черната магия. Нацизмът не вярва, че Исус Христос е единствения път за спасение. Нацистите не вярват в Исус Христос даже и когато под Исус се разбира „Христовото съзнание“. Въобще нацистите не вярват в необходимостта от спасение – Ню-Ейдж смята, че Христос ще бъде подпомогнат от Учителите Мория, Кутхуми, Учителят Исус. Самата Алис Бейли твърди, че християните погрешно схващат, че Исус е единствения път за духовно просветление и спасение. Нацизмът смята, че немският Месия ще работи съвместно с пророк Мохамед и то като поведе кръстоносен поход срещу християнския свят. – Ню-Ейдж смята, че новият месия Христос ще започне борба срeщу ограничените схващания на християните. Нацизмът твърди, че масите са лъгани да вярват, че патриотизмът е най-високия идеал. Най-висок идеал според него се явява, когато се премине над националните граници, тогава и всички войни ще престанат. – Ню-Ейдж ратува за елиминиране на националните граници и за създаване на световно управление. Нацизмът се занимава с еврейския проблем, който според него изисква окончателно разрешение, водещо до кулминацията на Холокоста – Ню-Ейдж в лицето на Алис Бейли твърди, че когато човечеството правилно разреши този проблем, тогава ще се стигне до велика трансмутация – Бейли визира Еврейското господство в света, контрола чрез банковата система.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s